Female Balance yogakurs vt 2021

Köp
  • 800,00 kr

FEMALE BALANCE ONLINE

Kvinnans inre årstider och faser

I denna 5-veckors FEMALE BALANCE-kurs lägger vi fokus på några av våra inre kvinnor.
Att medvetandegöra våra inre faser och åldrar är ett vackert och viktigt utforskande.

I denna kurs gör vi yogapass och meditationer som adresserar, helar och integrerar olika
kvaliteter, behov och åldrar i oss som kvinnor. När vi kan se storheten och möjligheten i alla
åldrar kan vi med större enkelhet och glädje flöda genom livets olika faser och göra det med
stolthet, kraft och grace.

Det blir en härlig blandning av lugna och kraftfulla yogapass som påverkar både kropp, sinne, känslor och som kopplar oss till den ålderslösa kärna vi alla är in och igenom livet. Vi pratar lite kring hormoner och vad vi generellt kan behöva tänka på i de olika faserna i livet.

Alla 5 klasser spelas in och du har tillgång till inspelningarna under hela perioden.

Välkommen med på en spännande upptäcktsresa!

Tidig vår:
Den lilla tjejen som växer in i sin kropp, som leker och upptäcker världen.

Vår och försommar:
Den unga tjejen som öppnar upp till sin sexualitet, utforskar sin identitet och som drömmer
och fantiserar om framtiden.

Sommar och tidig höst:
Den växande kvinnan som skapar och manifesterar sitt liv utifrån sina drömmar och vad som
känns viktigt och meningsfullt– där manifesterande kring partnerskap, yrke, bostad, resande
m.m tar plats och ges fokus till.

Sen höst och vinter:
Den mogna, visa kvinnan vars fertila skaparkraft riktas upp till hjärtat och vars rika
livserfarenhet, kunskap och visdom nu ska spridas.